loader image
www.aikido-suchdol.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tímto prohlašujeme, že vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme získat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Můžeme také shromažďovat některé technické údaje, jako je IP adresa vašeho počítače a informace o vašem prohlížeči a zařízení.

Jak vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme ke zlepšování našich služeb, abychom vám mohli poskytovat relevantní informace a kontaktovat vás ohledně vašich dotazů. Vaše osobní údaje používáme pouze k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo vámi schváleným účelům.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje chráníme prostřednictvím technických a organizačních opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu k vašim údajům, jejich zneužití nebo ztrátě. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k naplnění účelu, pro který jsme je získali.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo požádat o informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a požádat o jejich opravu nebo vymazání. Můžete nás kontaktovat na adrese r.madura@seznam.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Poskytování údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme ani nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy jste nám k tomu dali souhlas.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo vašeho soukromí na našich webových stránkách, kontaktujte nás na adrese r.madura@seznam.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno, aby odráželo aktuální právní požadavky nebo změny našich služeb. Pokud provedeme změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, budeme vás o tom informovat prostřednictvím našich webových stránek.